Onze doelstelling

Iedereen die de Lebuinus een warm hart toedraagt kan zich aansluiten bij de Vrienden van de Lebuinus. Uw donatie is aftrekbaar van de belasting doordat wij een ANBI-status hebben. Zowel particulieren als bedrijven en organisaties kunnen hiervan gebruik maken.

De stichting ‘Vrienden van de Grote of Lebuinuskerk’ is op 21 november 1994 opgericht. Het doel was en is:

  1. het wekken van belangstelling van een zo groot mogelijk publiek voor de Grote of Lebuinuskerk te Deventer en haar historische waarde door het organiseren van publiekgerichte activiteiten;
  2. fondswerving door middel van het winnen van ‘vrienden van de Grote of Lebuinuskerk’ (donateurs).

Wat wordt er met uw geld gedaan?

Het geld van uw donaties levert een bijdrage aan het onderhoud en de openstelling van de Lebuinus. Ook worden culturele en educatieve activiteiten in en rond de Lebuinus gesteund.

Wij richten ons op dit moment op een nieuw lichtplan voor de Lebuinus. Vervanging van de lampjes in de kroonluchters zorgt niet alleen voor een belangrijke verbetering van het licht. Het levert ook besparing op van de elektriciteitskosten.

Vriend worden?

U kunt al vriend worden voor 25 euro per jaar. Stuur een mail met uw contactgegevens naar vrienden@lebuinuskerk.nl

Op andere wijze financieel steunen?

Ook een eenmalige donatie is natuurlijk van harte welkom.

Verder kunt u met een erfstelling of legaat de Stichting helpen. Een notaris kan advies geven over de administratieve en fiscale mogelijkheden.

Bedrijven kunnen de Stichting steunen met hun financiele bijdrage. Zij kunnen ‘Liafwin’ worden.*)

*) Liafwin is de naam waaronder de stichter van de Lebuinus in zijn eigen tijd bekend stond, een naam die ‘lieve vriend’ betekent.