WELKOM IN DE LEBUINUSKERK

STICHTING ERFGOED LEBUINUSKERK

De Stichting Erfgoed Lebuinuskerk (SEL) is opgericht op 26 juni 2012 op initiatief van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Deventer. De eigendom van de Lebuinus berust bij de Protestantse Gemeente te Deventer. De SEL beheert het monument en is daarmee verantwoordelijk voor het onderhoud, de instandhouding, de benodigde restauratiewerkzaamheden en de exploitatie. De Lebuinus ontvangt per jaar 50.000 toeristische bezoekers en 30.000 bezoekers tijdens tal van activiteiten.

MISSIE EN DOELSTELLINGEN

Onze opdracht is: het duurzaam maatschappelijk beheer van de Lebuinuskerk ten behoeve van het nageslacht. Trefwoorden hierbij zijn: onderhouden om te bewaren, zorgvuldig beheren, creatief gebruiken, exploiteren op een financieel verantwoorde wijze.
We stellen ons ten doel:
de Lebuinus ontwikkelen als een kwalitatief hoogstaand monument met museale en culturele faciliteiten; ruimte geven aan de maatschappelijke en levensbeschouwelijke rol; het kerkgebouw duurzaam in stand houden, zorgvuldig onderhouden en restaureren.

AMBITIE

In ons beleidsplan 2018-2022 (dat elders op deze website in zijn geheel te lezen is) vermelden we vier gebieden waarop we onze missie zichtbaar willen maken, met als nummer vijf de toren:
cultureel − deel uitmaken van de kunst- en cultuurdriehoek van Deventer;
maatschappelijk / stedelijk − helpen om het historisch middelpunt van de stad te versterken;
museaal − onderdak bieden aan kunstwerken waarbij de Lebuinus op zich ook een kunstwerk is;
religieus − kerkelijk thuis zijn voor de protestantse gemeente en tegelijk ook kerk zijn in de stad;
toren − vanaf de toren, gemeentelijk eigendom, een uniek uitzicht bieden over stad en omgeving.

BESTUUR

De bestuurssamenstelling is momenteel als volgt: Jelle van Nijen, voorzitter; Theo Bakhuizen, secretaris en vice-voorzitter; Wytze de Jong, penningmeester; Elske van der Mik; Marlies Honingh; Jan de Goede, voorzitter van de beheerscommissie van de Lebuinus. Adviseur is: Henk van Koeveringe, lid van het College van Kerkrentmeesters. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

De SEL laat zich terzijde staan door: de Stichting Vrienden van de Lebuinus, de Stichting Lebuinus Concerten en de Beheerscommissie van de Lebuinuskerk. Onmisbaar zijn de medewerkers Marco Heemskerk, koster-beheerder en Monique van Voorden, administrateur. En niet te vergeten de tientallen vrijwilligers. Zonder al deze trouwe werkers zou het niet mogelijk zijn de doelstellingen van de SEL te halen. De dagelijkse openstelling van de Lebuinus is alleen dankzij hen haalbaar.