WELKOM IN DE LEBUINUSKERK

Orgels

De Lebuinuskerk heeft drie orgels: het Holgrave (hoofd-) orgel, een koororgel en een kistorgel. Het hoofdorgel is in de jaren 2017-2018 gerestaureerd, waarvan een drieledige videoserie is gemaakt (zie hieronder). Na de restauratie kan het orgel zich weer rekenen tot één van de mooiste en bekendste orgels van Nederland. In de Lebuinuskerk worden regelmatig orgelconcerten gehouden. De muzikale leiding in de Lebuinuskerk is in handen van cantor-organist Kirstin Gramlich.

1: Werkzaamheden

2: Onderzoek

3: Oplevering