Kerkgemeente

De Lebuinuskerk is naast een prachtig gebouw een kerk die nog dagelijks gebruikt wordt door de Protestantse Gemeente Deventer.

Wat bezielt ons?

Onze inspiratiebron is de liefde van God. We leven uit die liefde en hebben de opdracht te werken aan een wereld van vrede en gerechtigheid. De verhalen van Israël en Jezus wijzen ons daarbij de weg. Als missie staat ons voor ogen: de liefde van God zichtbaar maken in de wereld om ons heen.

We beseffen dat we de waarheid niet in pacht hebben en zoeken de oecumenische samenwerking met andere kerken, met de Islam en overige religies. Ook met andersdenkenden blijven we in gesprek op basis van gelijkwaardigheid en respect.

De werkelijkheid is weerbarstig en vol weerstand. We zijn gelukkig met elk stapje in de goede richting. We weten ons bemoedigd in de ontmoeting met God in onze gebeden, zowel persoonlijk als in de samenkomst van de gemeente. In de liturgie ervaren we vergeving en bevrijding. Zo ademen we op en vatten we moed voor onderweg.

Wie zijn wij

Als kerkelijke gemeente willen wij een open huis zijn met plaats voor allen, ongeacht karakter, geloofsbeleving of seksuele geaardheid. We willen elkaar de ruimte geven. We zijn nieuwsgierig naar elkaars verhaal en laten ons aanvullen en verrijken door de ander.