GEVOLGEN CORONAVIRUS LEBUINUSKERK

Klik hier voor meer informatie


ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK

Naar onze kerkgemeenschap


HUUR DE LEBUINUSKERK

Verhuur info


CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK

Concerten info


DE LEBUINUSKERK IS VAN ONS ALLEMAAL

Meer over de vrienden van

Organisatie

De kerkenraad vormt het algemeen bestuur van de kerkgemeente. De predikanten van onze kerk zijn: ds. Ingrid de Zwart en ds. Saar Hoogendijk. Ongeveer 200 vrijwilligers zijn actief in het kerkenwerk. De coördinatie van het kerkenwerk wordt verzorgd door de taakgroepen diaconie, eredienst, pastoraat, jeugd, kerk in de stad en communicatie. Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Stichting Erfgoed Lebuinuskerk heeft als taakstelling door verhuur de exploitatie van het kerkgebouw sluitend te krijgen.

Koster Marco Heemskerk is beheerder en gastheer van het kerkgebouw. Monique van Voorden verricht de taken van het kerkelijk bureau.

Cantororganist Kirstin Gramlich bespeelt het vermaarde Holtgräve orgel en dirigeert de Lebuinuscantorij. Teus de Mik is tweede organist. De Liedboekcantorij, onder leiding van Miranda Stevels, ondersteunt de gemeente bij het zingen van minder bekende liederen uit het nieuwe liedboek.

Diaconie?

De Diaconie is verantwoordelijk voor het verlenen van hulp aan hen die dat nodig hebben en voor toerusting van de gemeente tot een diaconale gemeente. Ook zorgt ze voor de verwerving, het beheer en de besteding van de diaconale financiën.